Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2014

Διακόπτης Διαρροής Έντασης vs Μετασχηματιστή Απομόνωσης -Γειώσεις

Το άρθρο απευθύνεται σε τεχνικούς ηλεκτρολόγους/ηλεκτρονικούς αλλά και σ' όλους για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις επί των θεμάτων που διαπραγματεύεται και πρέπει να έχουν υπ' όψη τους όχι όμως και να κάνουν αντίστοιχες εργασίες:

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 50160, το οποίο έχει εκδοθεί και στη χώρα μας ως Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50160/25.05.2000 καθορίζει ορισμένα όρια μέσα στα οποία είναι αποδεκτή η ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στον κάθε καταναλωτή. Τα όρια που τίθενται από το πρότυπο αυτό είναι περιληπτικά τα παρακάτω: Όρια διακύμανσης της τάσης τροφοδότησης Για τη χαμηλή τάση, οι μετρούμενες τιμές πρέπει να βρίσκονται μεταξύ των ορίων 230 ± 10% (δηλαδή 207 V έως 253 V). Στη μέση τάση, τα όρια διακύμανσης είναι 20kV ± 10% (Όταν βέβαια η μέση τάση είναι 15kV τότε τα όρια είναι 15kV ± 10%)


Μετασχηματιστής Απομόνωσης  (isolation transformer )


Σκιαθίτης Στέφανος
Τεχνολόγος Μηχανικός Ραδιοηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Μικροκυματικές Ζεύξεις)

Βιβλιογραφία:
Μετασχηματιστές Απομόνωσης 
Χρήση SELV / PELV
Κίνδυνος Ηλεκτροπληξίας από διακοπή ουδετέρου πριν το μετρητή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου