Κυριακή, 20 Μαρτίου 2016

Servo Balanced εισόδων και εξόδων


GQX Equalizers: ‘’A servo-balanced output stage simulates a true transformer output to allow interfacing with virtually any type of load’’.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου