Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2016

Μπασοπαγίδες (Bass Traps)

Μπασοπαγίδες
Για καλύτερη κατανόηση του άρθρου, δείτε πρώτα το άρθρο :

Δείτε μπασοπαγίδες ΕΔΩ :
Οι ιδιότητες απορρόφησης των ήχοαπορροφητικών υλικών εκφράζονται με το συντελεστή ηχοαπορρόφησης μιας επιφάνειας ή ενός υλικού ( α ) , σαν συνάρτηση της συχνότητας .
Ο ( α )περιγράφει το λόγο της ακουστικής ενέργειας που απορροφά το υλικό προς την ακουστική ενέργεια που προσπίπτει στο υλικό.
Ο ( α ) κυμαίνεται από 0 έως 1 .
Για πλήρη ανάκλαση α = 0, ενώ για πλήρη απορρόφηση α = 1.
50-mm mineral wool εδώ:
Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία για κάτω από 300 Hz τα ηχητικά κύματα δύσκολα απορροφούνται ένα TIP είναι να τα τοποθετήσεις σε κάποια απόσταση απ’ τον τοίχο.

Ένα από τα πορώδη ήχοαπορροφητικά υλικά εδώ είναι ο πετροβάμβακας( το ηχητικό κύμα προσπίπτοντας στον πετροβάμβακα, μετατρέπει μέσω της τριβής , την ηχητική ενέργεια σε θερμότητα

Το πάχος του υλικού καθορίζει τις ηχοαπορροφητικές ιδιότητες του υλικού . Οι υψηλές συχνότητες (500 Hz -… ) είναι πιο εύκολο να διαχειριστούν με μικρό πάχος πετροβάμβακα -  πχ 30 mm  . Κάτω όμως των 500 Hz απαιτείται  μεγάλο πάχος πετροβάμβακα (πχ 15 Cm)
Το πάχος του υλικού μπορεί επίσης να αντισταθμιστεί και με ‘’αέρινο’’ χώρο πίσω από το panel για να βελτιωθούν οι επιδόσεις απορρόφησης  χαμηλών συχνοτήτων. Δείτε το ΤΙΡ εδώ:

Πολύ γενικά μιλώντας, με τον 2πλασιασμό του πάχους του ηχομονωτικού αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της απορρόφησης κατά μια οκτάβα προς τα κάτω.
Αν πχ με 10cm έχουμε απορρόφηση στους 300Hz τότε με 20cm θα έχουμε απορρόφηση στους 150 Hz.
Υπάρχει κάτι το μαγικό και οι μπασοπαγίδες τοποθετούνται στις γωνίες;
 Η πίεση από χαμηλές συχνότητες συγκεντρώνεται περισσότερο στις γωνιές και φυσικά υπάρχει και στους τοίχους αλλά και ανάμεσα στις 3 γωνιές που σχηματίζονται από τους 2 τοίχους και το ταβάνι (Tri-corner).
Photo tri-corner
Υπάρχουν πολλοί τύποι μπάσο παγίδευσης διαφορετικοί για στούντιο ηχογραφήσεων , αίθουσες ελέγχου , σπίτι ...
Αν και υπάρχουν μπασοπαγίδες με ονόματα όπως :
  • ·         Συντονισμένες  παγίδες ,
  • ·         αντηχεία Helmholtz,
  • ·         ηχοαπορροφητές μεμβράνης, Συνηχητές ή
  • ·         Απορρόφηση με πορώδη υλικά
Στην πραγματικότητα μπορούν να υποδιαιρεθούν σε δύο κατηγορίες :
·         Ηχοαπορροφητές ταχύτητας και
·         Ηχοαπορροφητές πίεσης .

Οι όροι " ταχύτητα " και " πίεση " δεν περιγράφουν την εσωτερική λειτουργία τους , αλλά, αντίθετα, περιγράφουν τη βέλτιστη τοποθέτηση τους στο χώρο .
Θεραπείες που βασίζονται στους Ηχοαπορροφητές πίεσης είναι πιο αποτελεσματικές σε περιοχές υψηλής ηχητικής πίεσης στο δωμάτιο , ενώ θεραπείες με βάση την ταχύτητα είναι πιο αποτελεσματικές σε περιοχές με υψηλή ταχύτητα των σωματιδίων .

Μπάσο παγίδευση ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Απορροφητές με βάση την ταχύτητα είναι ακουστικά πάνελ μπασοπαγίδες που βασίζονται σε πορώδη , απορροφητικά υλικά . Αυτά περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε fiberglass, ορυκτοβάμβακες αλλά και αφρού πολυουρεθάνης τύπου ρικοφόν .
Για το λόγο αυτό , οι απορροφητές ταχύτητας συνήθως αναφέρονται ως πορώδεις απορροφητές .
Με απλά λόγια οι απορροφητές ταχύτητας λειτουργούν, με τη μετατροπή της ηχητικής ενέργειας σε θερμότητα  και στη συνέχεια με απορρόφηση ,καταναλώνουν αυτή τη θερμότητα.
Οι πορώδεις απορροφητές (Porous absorbers) συνήθως απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του φάσματος ακουστικών συχνοτήτων , ανάλογα όμως με το πάχος τους .
Ακόμη και λεπτά πορώδη απορροφητικά απορροφούν αρκετά μεσαίες και κάποιες μπάσο συχνότητες .
Αυτή η ευρεία απορροφητική φύση των απορροφητών ταχύτητας τους δίνει και το όνομα ευρυζωνικοί απορροφητές (broadband absorbers) .
Έτσι , αν κάποιος μιλάει για ευρυζωνική απορρόφηση , πορώδη απορρόφηση , ή απορρόφηση  ταχύτητας - αναφέρεται στο ίδιο είδος απορρόφησης .

Να γιατί  διαφημίζονται σαν bass traps και τα αφρώδη (foam)υλικά πχ  foam bass traps και να γιατί στις διάφορες ιστοσελίδες με θέμα τις μπασοπαγίδες υπάρχουν τόσες διχογνωμίες για τις μπασοπαγίδες με αφρώδη (foam) υλικά.
Έτσι λοιπόν oι πορώδεις απορροφητές χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των:
·         flutter echo
·         controlling reverb
·         Στασίμων Κυμάτων
·         comb-filtertering
Αν και σχεδόν κάθε πάχος με πορώδη απορροφητικά απορροφά  τις υψηλές συχνότητες , το μεγάλο πάχος είναι απαραίτητο να επιτευχθεί απορρόφηση για χαμηλότερες συχνότητες .

Μπάσο παγίδευση με ΒΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ την ΠΙΕΣΗ
Όλες οι επιφάνειες τοίχων , συμπεριλαμβανομένων των γωνιών είναι τομείς υψηλής πίεσης .
Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι που βασίζονται στην πίεση, όπως σφραγισμένα πάνελ απορροφητών , αντηχεία Helmholtz και απορροφητές μεμβράνης .
Οι απορροφητές μπασοπαγίδευσης με βάση την πίεση ονομάζονται συντονισμένες ηχοπαγίδες , σφραγισμένες ηχοπαγίδες , resonant absorbers ή απορροφητές στενής ζώνης .

Οι περισσότεροι μπασοαπορροφητές πίεσης είναι συντονισμένοι σε ορισμένες συχνότητες , συνήθως στους 100 Hz και χαμηλότερα .
Η συχνότητα συντονισμού του πάνελ υπαγορεύεται από το βάθος , τη μάζα, το μέγεθος των κοιλοτήτων αέρα , το είδος της σφράγισης…
Το πάνελ δονείται έντονα στη συχνότητα συντονισμού τους, η οποία στη συνέχεια αποσβένεται εσωτερικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε αποσβέσουμε συγκεκριμένες συχνότητες , χωρίς να υποστεί απόσβεση το υπόλοιπο του φάσματος συχνοτήτων .
Αρκετές εταιρείες διαφημίζουν  συντονισμούς ακόμα και κάτω από τα 40 Hz εύκολα.

Οι συντονισμένες ηχοπαγίδες είναι στενής ζώνης , πράγμα που σημαίνει ότι λειτουργούν πολύ αποτελεσματικά σε μια μικρή περιοχή στο φάσμα συχνοτήτων , σε αντίθεση με τις ευρυζωνικές παγίδες που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του όλου φάσματος .

Οι απορροφητές πίεσης πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι . Εάν δεν έχουν κατασκευαστεί με ακρίβεια , μπορούν να συντονίζουν σε κάποια ανεπιθύμητη συχνότητα  και αντί να απορροφήσουν να παράξουν μπάσο αντήχηση στο δωμάτιο  ή απλά να αποτύχετε εντελώς (σαν να μην υπάρχουν).
Με πιο απλά λόγια οι χαμηλές συχνότητες διαπερνούν το σφραγισμένο πάνελ του απορροφητή,
την συντονίζουν, αναλόγως διαστάσεων και βάρους και ο συντονισμός θα κάνει διάχυση ( απορρόφηση γίνεται έτσι κι αλλιώς)
Απορροφητές Helmholtz


The ancient theatre of Lyttus in Candia (Η Κρήτη από τους Βενετούς ονομαζόταν Candia)  was described by the traveller Onorio Belli (1580) as been constructed according to the rules described by Vitruvius, presented in the V book of “Architectura”. As Onorio Belli informs us, the theatre contained three rows of 13 acoustic vases in each, known also as “echea”. According to Vitruvius, “echea”, which are actually Helmholtz resonators, were placed in ancient Greek and Roman theatres in order to improve their acoustic performance.
St Andrew’s Church, built in the 14th Century, has one of the finest examples of in-situ acoustic jars (vases or pots) in the UK. These jars were common to European church construction in the late Middle Ages and are said to be based on the ideas of Roman architect Vitruvius, who discussed the use of resonant jars in the design of amphitheatres to provide clarity of voice presentation. They are designed as Helmholtz resonators, giving narrow band energy absorption according to the natural frequency of the jar although there is little conclusive acoustical evidence to show that they behave as designed.
The old system was hidden behind panels


Αφιέρωσα αρκετό χρόνο διαβάζοντας την ιστοσελίδα αλλά και links που παραπέμπει για τόσες πληροφορίες πχ εδώ και video πχ εδώ: που έχουν πράγματι μεγάλο ενδιαφέρον αλλά λόγω του τεράστιου όγκου ‘‘χάνεσαι’’….
Το R1 διατείνεται ότι λύνει τα δύσκολα προβλήματα χαμηλής συχνότητας με 85 ευρώ/τεμάχιο .
Φυσικά δεν παύει να είναι διαφήμιση και σαν τέτοια θα έχει και το στοιχείο της υπερβολής
Μου κάνει εντύπωση πως , τουλάχιστον κάποιο link πχ σε studio όπου έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα η εφαρμογή , ότι δεν είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά.

Πάντως καλύτερα επένδυση σε acoustic treatment (ειδικά με μπασοπαγίδες) παρά σε ‘’μαγικά’’ καλώδια, ‘’μαγικοί’’ ασφαλειοδιακόπτες  και ‘’μαγικές’’ πρίζες και πολύμπριζα που όπως φαίνεται απ’ την τιμή το κόστος είναι προσιτό(?)
Μια τέτοια εφαρμογή στη φωτογραφία:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου